Infinity outboards

X–serien

Visa produkter

Säkerhet

Utan bensin som drivmedel och moderna högkvalitativa BLDC-motorer är brandrisken nästan obefintlig. Alla motorerna är ip56-klassade vilket gör att de är skyddade mot kraftig överspolning med vatten.

Garanti

Vi erbjuder 2 års fabriksgaranti på trasiga delar. Garantin täcker inte skador som uppstått pga grundstötning, dränkning eller annan felaktig användning eller vårdslöshet..

Förvaring

Skölj och tvätta av motorerna med färskvatten innan förvaring.

Renare skärgård

Elektriska utombordare är bra för närmiljön. Mindre oljeutsläpp och renare luft gör att vi alla får en trevligare båtupplevelse i våra vackra skärgårdar.

Billiga i drift

Elmotorer drivs utan både olja och bensin vilket gör dom väldigt billiga i drift. Med en verkningsgrad på över 90% (jämfört med ca 30% på en vanlig bensinmotor) är elmotorn överlägsen en bensinmotor när det gäller att ta till vara på energin. Inga stora kostnader för vinterkonservering, oljebyten eller impellerbyten.